... Úvodní strana
Provoz technologického centra ORP

Město Rýmařov získalo z Integrovaného operačního programu pro období 2007-2013 dotaci na zřízení technologického centra, které nyní tvoří technologickou základnu, bez níž by nebylo možné navazující projekty MV ČR realizovat. Projekt vzájemně propojuje všechny tři části: technologické centrum, které slouží i příspěvkovým organizacím, modernizaci elektronické spisové služby a vnitřní integraci úřadu.

logo IOP EU MMR web

85 % celkových způsobilých výdajů projektu pokryla dotace ze strukturálních fondů Evropské unie, konkrétně z Evropského fondu pro regionální rozvoj, prostřednictvím Integrovaného operačního programu. Spoluúčast města byla 15 % celkových způsobilých výdajů projektu a nezpůsobilé výdaje projektu.

Po několika letech rutinního provozu je možné konstatovat, že dotační titul přinesl nemalou finanční úsporu pro Město Rýmařov i jeho příspěvkové organizace.

Město Rýmařov naplňuje vizi eGovernmentu. Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 28. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu - Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II.  – Město Rýmařov je nyní ve fázi vyhlášení Výběrového řízení na dodavatele Zpracování studie proveditelnosti.

V případě úspěchu budou provedeny další kroky ve zvýšení efektivnosti fungování úřadu.