... Úvodní strana
Využití budovy kina na Divadelní ulici

kino 2Zastupitelé města již řadu let jednají o využití budovy kina na Divadelní ul. 13. Ta je v současné době nevyužívána. Její část – bývalá kotelna a uhelna jsou pronajaty jako restaurace. Kino se zde nehraje od roku 2008. V nedávné minulosti zde proběhly pouze dvě akce - v roce 2013 koncert bratří Nedvědů a v roce 2014 písničkářský festival Krosna dědka Pradědka.

V minulosti byla zpracována studie na přestavbu a využití budovy na víceúčelovou tělocvičnu. Ta z prostorových důvodů nesplňovala požadavky na konání sportovních soutěží a od zpracování vyššího stupně projektové dokumentace bylo proto i z důvodu celkově nejednotného názoru zastupitelů upuštěno. Situaci rovněž ovlivnila petice občanského sdružení Pradivadlo, která požadovala bezplatné předání budovy tomuto sdružení do užívání s tím, že sdružení bude provádět údržbu a postupně budovu zrekonstruuje. Na jednání komise pro kulturu, cestovní ruch a mezinárodní vztahy, kde měly být dohodnuty podmínky předání budovy, se však již představitelé sdružení nedostavili.
Budova je v současné době zchátralá, její infrastruktura je dožitá nebo nesplňuje požadavky bezpečného provozu (tlak vody, elektroinstalalace, topení). Město má plnou náhradu svých potřeb – především kina a divadla, v rekonstruované budově SVČ. Získání finančních prostředků z dotačních zdrojů na rekonstrukci budovy již prakticky není možné. Prodej budovy na provozovnu, obchod, tržnici apod. v žádném případě po svých zkušenostech nedoporučuji. Prodej budovy do majetku Moravskoslezského kraje na přestavbu na ZUŠ se také nepodařil a naděje, že nová politická reprezentace kraje po letošních volbách změní názor, je mizivá. Na začátku roku 2015 byla uspořádána veřejná anketa, která se obracela na občany s cílem získat návrhy na nové využití budovy. Ankety se zúčastnily necelé dvě desítky občanů, reálné návrhy na využití objektu se však neobjevily.
Udržování dvou budov, které se svou funkcí a významem překrývají, je pro město přepychem. Roční úbytek obyvatel města je asi 110 lidí, a to představuje roční pokles daňových příjmů přibližně milion korun. To znamená jednoznačné krácení „volných“ zdrojů města určených na sport, kulturu atd. Mandatorní výdaje města – údržba a čištění komunikací, veřejné osvětlení, základní školy, mateřské školy, sociální výdaje a další však nebudou s poklesem počtu obyvatel významně klesat. Finanční možnosti města se budou zhoršovat a bude nutné přikročit k redukci některých výdajů – pravděpodobně z „nadstavby“ města - v podobě omezení kapacity příspěvkových organizací, snížení podpory sportu a kultuře.
Ve všech komisích města postupně proběhla debata o budoucnosti nemovitosti, které se zúčastnilo celkem 16 zastupitelů. Při konečném hlasování bylo 12 zastupitelů pro demolici budovy, 2 zastupitelé se zdrželi a 2 byli proti. Z debaty nevzešly žádné nové návrhy na budoucí využití. Demolicí budovy se uvolní parcela o rozměrech přibližně 55 x 46 m a výměře 2 554 m². Přibližně 1/5 parcely je vydlážděna žulovou kostkou 10 x 10 cm. Budoucí možné využití parcely je různé – park, bytový dům, chráněné bydlení, rodinné domy, parkoviště, či jiné. Parcela je plně zasíťovaná a velmi cenná.
Rada města na svém jednání dne 12. září 2016 doporučila zastupitelstvu města schválit demolici budovy bývalého kina na Divadelní ulici.
Pokud má někdo z občanů zájem seznámit se se stavem objektu, má možnost zúčastnit se prohlídky v úterý 20. září 2016 v 16:00.

Ing. Petr Klouda, starosta města