... Úvodní strana
Čez upozorňuje vlastníky na povinnost prořezání stromoví

TT CEZSpolečnost ČEZ Distribuce, a.s. žádá vlastníky a uživatele dotčených pozemků o odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy.

Zásah je nutno provést v období vegetačního klidu do 15. listopadu tohoto roku s tím, že v zákonem vymezených případech je nutno před plánovaným kácením dřevin splnit oznamovací povinnost, případně si vyžádat povolení dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
Pro ochranu nadzemního vedení musí být zachována předepsaná nejmenší vzdálenost větví stromů a jiných porostů od nadzemního vedení. Podrobné pokyny k odstranění a okleštění naleznete v přiloženém materiálu společnosti ČEZ Distribuce a.s.

pdfUpozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů