... Úvodní strana
Mikroprojekt „NEOBJEVENÉ JESENÍKY“

Euroregion Praděd v letošním roce realizuje mikroprojekt „Neobjevené Jeseníky“, který je financován z Fondu mikroprojektů v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007-2013. Na jeho realizaci se podílí také pět partnerských měst (Bruntál, Jeseník, Krnov, Rýmařov a Vrbno pod Pradědem) a polský partner (Euroregionu Pradziad).

Mikroprojekt svým charakterem navazuje na dva úspěšné mikroprojekty „Společnou cestou k rozvoji Euroregionu Praděd“ a „Podpora cestovního ruchu Euroregionu Praděd“, které byly realizovány v minulých letech.

Hlavním záměrem mikroprojektu je cílená propagace tohoto regionu formou moderních a kreativně prezentovaných nabídek známých i méně známých atraktivit regionu.

Realizace mikroprojektu probíhá po celý rok 2010 a je rozdělena do tří základních etap:

1) Příprava ankety, zaměřené na zjištění, které ze zatím ne zcela známých (neobjevených) atraktivit cestovního ruchu jsou pro potencionální návštěvníky nejpřitažlivější;

2) Příprava marketingových tiskovin (trhací mapy a brožury) a zpracování webové prezentace;

3) Integrace marketingové komunikace a marketingových tiskovin na veletrzích cestovního ruchu v České republice, na Slovensku a v Polsku.

Zhotovené propagační tiskoviny – brožury a mapy – lze získat na Městském úřadě nebo v Informačním centru v Bruntále, Jeseníku, Krnově, Rýmařově nebo Vrbně pod Pradědem nebo přímo na sekretariátu Euroregionu Praděd ve Vrbně pod Pradědem. K dispozici jsou také v elektronické podobě na stránkách www.europraded.cz – viz. níže.

Věříme, že úspěšná realizace tohoto mikroprojektu přispěje ke zvýšení počtu přijíždějících návštěvníků, k rozšíření znalostí o tomto regionu a v neposlední řadě k posílení významu cestovního ruchu, jež napomáhá celkovému socioekonomickému rozvoji Euroregionu Praděd.

Zdroj: www.europraded.cz

dotace_loga