... Úvodní strana
Informace o likvidaci autovraků

 

Městský úřad Rýmařov ve spolupráci s firmou ŽDB Group, a. s., Bohumín uskuteční sběr autovraků (vozidel určených k likvidaci) v úterý 12. října 2010 v době 11 - 15 hod. Místo sběru: Rýmařov, areál firmy Mitáček (bývalé ČSAD).

Ceny za fyzickou likvidaci a odvoz autovraků:
- likvidace kompletního autovraku je BEZPLATNÁ - při odevzdání vozidla na místě sběru majitel uhradí pouze poplatek za přepravu vraku k likvidaci ve výši 300 Kč/vrak;

- nekompletní autovrak - bez motoru – 600 Kč;
- vozidlo musí mít kola nasazená na nápravách, za každé chybějící kolo účtujeme poplatek 100 Kč (kromě rezervy) + poplatek za přepravu vraku k likvidaci 300 Kč/vrak.

Potřebné doklady:  
- majitel vozu: občanský průkaz, velký technický průkaz vozidla
- ostatní osoby: plná moc majitele vozidla jako souhlas k likvidaci (nemusí být notářsky ověřena), velký technický průkaz vozidla, občanský průkaz

Majitelé (nebo doručitelé) takto předaných autovraků obdrží na místě od ŽDB Group, a. s., (vlastnící souhlas KÚ Moravskoslezského kraje pro sběr, výkup a využívání autovraků a ostatních dopravních prostředků) Potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků – doklad potřebný pro vyřazení vozidla z evidence motorových vozidel.

Majitelům nepojízdných vozidel nabízíme odvoz vraku z místa jeho odstavení. Zájemci o tuto službu se mohou přihlásit do 10. října na telefonním čísle 604 228 312 a budou zapsáni do pořadníku. Potvrzení o převzetí vozidla k likvidaci bude vystaveno ihned na místě po předložení uvedených dokladů a úhradě poplatku za odtah ve výši 400 Kč/kompletní vozidlo (nekompletní za příplatek viz výše).

Využijte možnost ekologického odstranění autovraků!

Bližší informace poskytnou pracovníci odboru ŽPaRR MěÚ Rýmařov na tel: 554 254 314, 777 254 119 a ŽDB Group, a. s., Bohumín, provoz recyklace, tel. 596 083 671, 596 082 673, 604 228 312, 604 228 455.