... Úvodní strana
Kraj odvrátil záměr ministerstva zrušit trasu Valšov - Rýmařov
Vedení Moravskoslezského kraje na jednáních s Ministerstvem dopravy ČR, Komisí Rady AKČR pro dopravu, Správou železniční dopravní cesty a Českými drahami dojednalo zachování většiny tratí v Moravskoslezském kraji. Z navrhovaných jedenácti budou zrušeny jen dvě.


Pro účely diskuse o zastavení provozu drážní dopravy a o následném zrušení dráhy obdržel Moravskoslezský kraj od ministerstva dopravy tabulku obsahující seznam tratí, kde roční výnos za použití dopravní cesty za jednu trať nepřesahuje částku 1 mil. Kč. Motivem bylo snížení nákladů Správy železniční dopravní cesty na provozování tratí. Poplatek za použití dopravní cesty zdaleka nestačí na pokrytí nákladů spojených s provozováním tratí.
Z celkového počtu 63 vybraných tratí se jich jedenáct nacházelo v Moravskoslezském kraji, jedna z nich v rýmařovského regionu. Mezi jedenácti trasami železnice, které ministerstvo požadovalo zrušit, se totiž nacházela také trasa z Rýmařova do Valšova.
Kraj předložil ministerstvu podrobné podklady, včetně počtu přepravovaných cestujících, a zhodnocení významu pro dopravní obslužnost území. Stanovisko Moravskoslezského kraje včetně uvedených argumentů bylo akceptováno, tudíž z navržených jedenácti tras budou zrušeny pouze dvě (Hostašovice – Nový Jičín a Bruntál – Malá Morávka). U trasy Opava východ – Svobodné Heřmanice je připuštěna možnost výhledově ji nahradit autobusovou dopravou a u trati Třemešná ve Slezsku – Osoblaha, která je jednou z nejztrátovějších v ČR, ale je významným prvkem rozvoje cestovního ruchu v regionu, se zřejmě bude hledat dopravce s nižšími náklady. Ostatní železniční trasy, včetně trati z Rýmařova do Valšova, zůstanou zachovány.
Do samostatné působnosti kraje náleží stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti kraje veřejnou drážní dopravou a financování prokazatelné ztráty z této dopravy. V roce 2010 uhradí kraj dopravcům v drážní dopravě 816,778 mil. Kč, stát se zavázal přispět účelovou dotací ve výši 198,587 mil. Kč.

ZN z podkladů Bc. Šárky Vlčkové, tiskové mluvčí kraje