... Úvodní strana
Učitelé rýmařovské ZUŠ na ministerstvu v Helsinkách

Učitelé ZUŠ Rýmařov zahájili letošní školní rok netradičním způsobem. V rámci projektu Artprogram (program pro podporu reformy v uměleckém školství směrem k dvoustupňovému kurikulu, tzv. rámcovému vzdělávání) se počátkem září ocitli na ministerstvu školství v Helsinkách a měli rovněž možnost nahlédnout do reality finských uměleckých škol.

 

Ředitel ZUŠ Rýmařov Mgr. Taufer, Ph.D přednáší pro náměstka ministra školstvíNa ministerstvu školství v Helsinkách skupinu českých učitelů přijal náměstek ministra Mikko Hartikainen, který má na starosti právě oblast uměleckého vzdělávání ve Finsku. Přijal nás velmi srdečně a plynnou angličtinu prokládal občas českými slovíčky, která pochytil během svých studií na umělecké průmyslovce v České republice. Během dvouhodinové prezentace nás podrobně seznámil se systémem uměleckého vzdělávání ve Finsku, který tam funguje od roku 1993 a který se velmi podobá tomu, jenž bude zaváděn na našich Základních uměleckých školách. Dokázal nás také několikrát šokovat – např. výrokem, že ve Finsku neexistuje školní inspekce; Finové ji prý nepotřebují, mají propracovaný systém vlastní evaluace škol.

Velmi zajímavá byla také informace, že finské umělecké školy navštěvuje jeden milión žáků, což je celá jedna pětina obyvatel. Hlavním cílem finské vzdělávací politiky je "nabídnout všem občanům rovné příležitosti získat vzdělání bez ohledu na věk, bydliště, finanční situaci, pohlaví či mateřský jazyk". foto: archiv výtvarné školy v EspooV praxi to např. znamená, že umělecky vzdělávat se můžete od 0-100 let. Děti ve věku 1-6 let mohou navštěvovat tzv. Art-Kindergarten, umělecké mateřské školy a pro ty ještě mladší nabízejí školy speciální kurzy, které batolata navštěvují samozřejmě v doprovodu svých rodičů a společně se učí např. vášnivě malovat rukama na papír, na kterém zároveň leží na bříšku.

Vzdělávací systém ve Finsku opravdu dobře funguje, to jsme se opakovaně mohli přesvědčit při návštěvě tří uměleckých škol: hudební s muzikálovým zaměřením v Helsinkách, hudební v Espoo a výtvarné v Espoo. Všechny školy byly výborně vybavené hudebními nástroji, počítači i všemi pomůckami, na které si jen člověk vzpomene. Úžasné bylo rovněž umístění škol. Školy sdílely společné prostory s uměleckými galeriemi, muzei, knihovnami a kulturními středisky, kde se konaly koncerty i divadelní představení. Propojení uměleckého vzdělávání s uměleckou realitou bylo naprosto jednoznačné.

Finové jsou na svůj vzdělávací systém jaksepatří hrdí a my jen doufáme, že ten náš bude za nějakých 17 let stejně úspěšný. Prozatím se pokusíme v naší výuce uplatnit některé nápady, kterých jsme po této návštěvě plni.


Mgr. Martina Kohoutková ZUŠ Rýmařov, výtvarný obor