... Úvodní strana
Volby do Zastupitelstva města Rýmařov v roce 2010 PDF Tisk Email
Pondělí, 20 Září 2010 08:43
Volby do Zastupitelstva města Rýmařov se konají ve dnech 15. a 16. října 2010. Sídla volebních okrsků jsou  totožná s předcházejícími volbami do PS PČR, které se konaly v květnu t.r.

Pro volbu nového Zastupitelstva města Rýmařova na období 2010 – 2014 je zaregistrováno 7 volebních stran – ČSSD, KSČM, KDU - ČSL, ODS,  SNK Evropští demokraté, TOP 09, Věci veřejné.
Celkem kandidátní listiny obsahují 147 kandidátů, z nichž bude zvoleno 21 členné zastupitelstvo.
Občan - volič obdrží nejpozději 3 dny před volbami  do označené poštovní  schránky hlasovací lístek, kde budou uvedeny všechny kandidující volební strany. Na lístku může označit až 21 kandidátů, tedy do počtu členů budoucího zastupitelstva, a to v kterékoliv volební straně, nebo může dát svůj hlas všem kandidátům z jedné volební strany. Tímto hlasováním budete rozhodovat o budoucnosti města Rýmařova  a jeho místních částí v nastávajících  4 letech.
Informace o době a místě konání - tedy sídle vašeho volebního okrsku - budou uvedeny na plakátovacích plochách, na úřední deskce a na webových stránkách města Rýmařov,  nebo se informujte na Městském úřadě v Rýmařově, nám. Míru 1, v kanceláři podatelny.
Pokyny ke způsobu hlasování dostane každý volič společně s hlasovacím lístkem, kde bude konkrétně uvedeno, jakým způsobem je možné dát hlas svým kandidátům.
V pátek 8. října vyjde speciální předvolební vydání Rýmařovského horizontu, ve kterém budou uvedeny všechny informace k volbám včetně prezentace volebních stran a kandidátů.

Na našich webových stánkách se podrobnosti o volbách dozvíte na titulní straně v hlavní nabídce  v sekci VOLBY