... Úvodní strana
Jak ovlivní rekonstrukce budovy provoz Střediska volného času PDF Tisk Email
Úterý, 14 Září 2010 14:35
Informace o přidělené dotaci na rekonstrukci budovy Střediska volného času na Okružní ulici jistě potěšila řadu příznivců tohoto zařízení, které se dlouhodobě potýkalo s provozem v zastaralých a nevyhovujících prostorách. Vyvolalo však také otazníky nad fungováním volnočasových aktivit a pronájmem místností SVČ k pořádání společenských událostí, především koncertů a plesů, v příštích měsících.

Podle sdělení ředitelky SVČ Marcely Pavlové lze předpokládat, že provoz střediska jako celku bude do 10. prosince tohoto roku probíhat bez větších změn a poté nastane stěhování do náhradních prostor tak, aby mohly kroužky od ledna 2011 fungovat v jiných budovách. „Taneční kroužky se budou stěhovat do koncertního sálu na Divadelní ulici a do budovy kina, ostatní kroužky a redakce Rýmařovského horizontu najdou zázemí v budově někdejšího Domova dětí, poté internátu SSOŠ Prima na Bartákově ulici,“ upřesnila Marcela Pavlová. Stěhování se dotkne také mateřského centra Sluníčko, které bude otevřeno od září v nově vybavených prostorách SVČ. Sportovní kroužky podle slov ředitelky SVČ využijí volné kapacity tělocvičen.

Asi nejcitelněji se plánovaná rekonstrukce dotkne plesové sezóny, která v Rýmařově probíhá každoročně od počátku ledna do března a využívá především sálů SVČ a přilehlých místností. Počátkem příštího roku však již bude budova z velké části vystěhována a předána firmě, která bude rekonstrukci provádět. „Konkrétní informace k plesové sezóně budou k dispozici v druhé polovině listopadu v závislosti na výsledku výběru dodavatelské firmy,“ sdělila Marcela Pavlová. S organizací plesů v alternativních podmínkách budou muset pořadatelé počítat po dvě sezóny, rekonstrukce budovy SVČ bude totiž probíhat minimálně do září 2012.  

ZN