... Realizace projektů
Realizace projektů
Klíče od nového bytu
07.JPGV úterý 30. září předal  místostarosta města Ing. Jaroslav Kala prvním dvěma majitelům klíče od nových bytů na ul. Bartákova č. 24. Byty byly postaveny s finanční pomocí Státního fondu rozvoje bydlení a jsou určeny pro příjmově vymezené osoby. V rekonstruovaném domě je celkem 9 bytových jednotek. 
 
Rýmařov má 18 nových pozemků k výstavbě rodinných domků
13.JPGDne 1. září 2008 představitelé města Rýmařova přestřihli stuhu při vjezdu do nově dokončeného areálu s 13 pozemky pro individuální výstavbu rodinných domů. Parcely jsou vybaveny komplexní technickou infrastrukturou, rodinné domky lze napojit na vodovod, kanalizaci, rozvody NN a plynu, je zde příjezdová komunikace , dešťová kanalizace a veřejné osvětlení.
 
Oprava církevních památek ve městě
bmn_ik.JPGJedním z nejčastějších a nejzachovalejších projevů lidového stavitelství jsou „boží muka“. S touto drobnou stavbou ve tvaru sloupu, pilíře, často se stříškou a křížkem ve vrcholu, se můžeme setkat ve volné krajině, na rozcestích nebo na veřejných prostranstvích v obci. Jejich smyslem bylo přimět kolemjdoucího k zastavení a zamyšlení nad životem, sloužily však i jako orientační bod v krajině a často pomáhaly určit hranici pozemku.
 
Hřiště ve Flemdě byla zprovozněna. Jak můžete areál využívat?
cvičná lezecká stěnaPřestože na víceúčelovém hřišti v Zahradě Hedvy můžeme vídat děti již několik týdnů, slavnostní zahájení provozu se odehrálo teprve ve čtvrtek 26. června. Malí fotbalisté TJ Jiskra zde za účasti starosty Ing. Petra Kloudy, místostarosty Ing. Jaroslava Kaly a dalších zástupců města sehráli exhibiční fotbalové utkání, aby vyzkoušeli kvalitu nového povrchu.
 
Město získalo dotaci Ministerstva financí ČR na rekonstrukci mateřské školy
mat_sk_jelink_ik.jpg V Rýmařově jsou v současné době v provozu čtyři mateřské školy s celkovou kapacitou 222 dětí, všechna místa jsou beze zbytku naplněna. Jedna ze školek, MŠ Revoluční 24, řeší problém ze strany orgánů školní inspekce a hygieny, kteří současný provoz MŠ ve stávající budově hodnotí jako nevyhovující.
 
Rýmařov získal dotace na nové odpadové centrum
odpady.jpg ENVIprojekt s.r.o. Zlín vypracovalo pro město Rýmařov projekt na „Odpadové centrum Rýmařov". Předmětem projektu je vybudování centra pro sběr a další nakládání s odpady z komunální a živnostenské sféry ve městě. Na realizaci tohoto projektu získalo město dotaci ze Státního fondu životního prostředí ve výši 90,0 % celkových způsobilých nákladů.
 
Informační centrum v Rýmařově je vybaveno 3D modelem ortofotomapy Moravskoslezského kraje
ortomapa_5.JPGK propagaci turistického ruchu slouží geografický informační systém 3D ortofotomapy Moravskoslezského kraje. Jedním z 11 informačních center, která jsou tímto modelem vybavena, je IC Rýmařov.Tato prostorová prezentace je účelově zaměřená na propagaci vybraných lokalit a turisticky atraktivních míst (hradů, zámků, kostelů, muzeí, turistických center a dalších kulturních památek), ale současně nabízí uplatnění i v dalších oblastech.
 
Výstavba bytů v Rýmařově pokračuje
nar_13_ik.jpg Město Rýmařov pokračuje ve výstavbě půdních vestaveb na Hornoměstské ul. č. 57, 59 a Národní ul.č. 13. Devět nových bytů přibude také na Bartákové ul. č. 24, kde se kompletně rekonstruuje bývalý dům sester.
 
Jak město v nejbližší době změní svoji podobu?
 Město Rýmařov v současné době realizuje bytové vestavby ve stávajících bytových domech na Národní ulici č. 13 (4 byty), Hornoměstské ulici č. 57 a 59 (6 bytů) a rekonstruuje objekt na Bartákově ulici č. 24, kde vznikne 9 nových bytů. Všechny byty jsou budovány za pomoci státní dotace. Po dokončení bude prakticky naplněn plán zastupitelstva na stavby nových bytů na celé volební období.
 
Senioři se mohou stěhovat do nových chráněných bytů
ik V prosinci 2007 úspěšně proběhla kolaudace bytového domu pro seniory na Lidické ulici v Rýmařově. Byla tak završena dlouhodobá snaha všech městských zastupitelstev od r. 1992, kdy byla potřeba takového objektu pro město Rýmařov potvrzena a bylo zadáno vypracování první projektové dokumentace.
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 Další > Konec >>

Strana 8 z 8