... Realizace projektů
Realizace projektů
Regenerace zelených ploch na ulici Horní
V rámci dotačního programu ROP NUTS II Moravskoslezsko obdrželo město Rýmařov dotaci na projekt „Revitalizace ulice Horní v Rýmařově" ve výši 6 043 tis. Kč, což představuje 92,5 % očekávaných nákladů investice.
 
Rýmařov - regenerace sídelní zeleně II
Napsal uživatel Hana Pavlásková z podkladů odboru ŽPaRR   
eu_maleNa projekt zahájený v loňském roce  „Rýmařov - regenerace sídlení zeleně " naváže město Rýmařov letos druhou etapou, na kterou opět získalo dotaci z ERDF (Evropský fond pro regionální rozvoj) EU a Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.
 
Stavba nového odpadového centra pokračuje
Napsal uživatel Hana Pavlásková z podkladů OŽPaRR   
03V areálu bývalého zemědělského podniku ve směru Rýmařov Břidličná pokračuje výstavba odpadového centra, na které město získalo v loňském roce dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí, podporovaného z prostředků ERDF/FS a ze Státního fondu životního prostředí ČR  v  celkové částce 10 541 620,- Kč.
 
Rýmařov - regenerace sídlení zeleně
Napsal uživatel Hana Pavlásková z podkladů odboru ŽPaRR   

eu_malePředmětem podpory, kterou město Rýmařov získalo v r. 2008  z ERDF (Evropský fond pro regionální rozvoj) EU a Státního fondu životního prostředí ČR   v rámci  Operačním programu Životní prostředí je projekt „Rýmařov - regenerace sídlení zeleně."

 
Plánované opravy komunikací města v r. 2009
Napsal uživatel Ing. Petr Klouda, starosta   
cestyZastupitelé města připravují s odborem ŽPaRR plán oprav komunikací ve vlastnictví města na  r. 2009. Z rozpočtu letos vyčlenili na opravy celkovou sumu 7 mil. Kč (loni 6 mil. Kč). Do nejužšího výběru se dostaly tyto akce:
 
Zateplení škol přinese energetické úspory
Napsal uživatel Hana Pavlásková z podkladů odboru ŽPaRR   
Škola  na Národní ul.Město Rýmařov  získalo v roce 2008 finanční podporu z  Fondu soudržnosti EU a Státního fondu životního prostředí ČR   v rámci Operačním programu Životní prostředí  na realizaci projektu s názvem „Zateplení škol v Rýmařově".
 
Restaurování sochy Panny Marie Immaculáty
tn.jpgStáří a dlouhodobé vystavení nepříznivým klimatickým podmínkám se negativně podepsaly na stavu sochy Panny Marie Immaculaty u kaple V Lipkách v Rýmařově.  Tato kulturní památka se proto dostala do popředí zájmu odboru školství, kultury a cestovního ruchu MěÚ Rýmařov na úseku památkové péče. V letošním roce získal na restaurování  sochy 65 tisíc Kč z Ministerstva kultury ČR z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností.
 
Výstavba technické infrastuktury pro 14 rodinných domků na Opavské ulici
tn_opavska.JPGDotaci 700 tisíc Kč  získalo město Rýmařov od Ministerstva pro místní rozvoj ČR na výstavbu nové technické infrastruktury pro následnou výstavbu 14 rodinných domků na Opavské ulici v Rýmařově. Stavba nad Autosalonem Škoda, ve směru na Harachov, bude dokončena v první polovině příštího roku. Zbytek nákladů z celkové částky  4 177 tisíc Kč zaplatí město ze svého rozpočtu.
 
Osvětlení přechodů pro chodce v Rýmařově
prechod_tn.jpegNoční pohyb v Rýmařově by měl být o něco přehlednější a hlavně bezpečnější. Město Rýmařov provedlo instalaci speciálních svítidel nad čtyři přechody pro chodce, která v noci a za snížené viditelnosti opticky zdůrazňují tato místa. Nasvíceny byly  dva přechody pro chodce  na silnici  II/445  - křižovatky ulic Revoluční a Bartákova (u Mototechny) a  ul. Revoluční a Horní. Na místních komunikacích se bude lépe přecházet na ulicích Havlíčkova a  Hornoměstská (u Komerční banky).
 
Městský dohlížecí kamerový systém
kamery.jpegInstalováním dvou kamerových bodů bude do konce roku 2008 dokončena I. etapa  výstavby kamerového  dohlížecího systému ve městě Rýmařov . Ke zvýšení bezpečnosti bude v letošním roce investováno přibližně 750 tis. korun, přičemž 582 tis. korun je hrazeno z dotace odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra z programu Prevence kriminality . Projekt byl vypracován v úzké spolupráci města, městské policie a obvodního oddělení Policie ČR Rýmařov.
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 Další > Konec >>

Strana 7 z 8