... Realizace projektů
Realizace projektů
Restaurování sochy Panny Marie Immaculáty PDF Tisk Email
Pondělí, 08 Prosinec 2008 11:13
tn.jpgStáří a dlouhodobé vystavení nepříznivým klimatickým podmínkám se negativně podepsaly na stavu sochy Panny Marie Immaculaty u kaple V Lipkách v Rýmařově.  Tato kulturní památka se proto dostala do popředí zájmu odboru školství, kultury a cestovního ruchu MěÚ Rýmařov na úseku památkové péče. V letošním roce získal na restaurování  sochy 65 tisíc Kč z Ministerstva kultury ČR z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností.
Celý článek...
 
Výstavba technické infrastuktury pro 14 rodinných domků na Opavské ulici PDF Tisk Email
Pondělí, 01 Prosinec 2008 12:44
tn_opavska.JPGDotaci 700 tisíc Kč  získalo město Rýmařov od Ministerstva pro místní rozvoj ČR na výstavbu nové technické infrastruktury pro následnou výstavbu 14 rodinných domků na Opavské ulici v Rýmařově. Stavba nad Autosalonem Škoda, ve směru na Harachov, bude dokončena v první polovině příštího roku. Zbytek nákladů z celkové částky  4 177 tisíc Kč zaplatí město ze svého rozpočtu.
Celý článek...
 
Osvětlení přechodů pro chodce v Rýmařově PDF Tisk Email
Úterý, 04 Listopad 2008 09:58
prechod_tn.jpegNoční pohyb v Rýmařově by měl být o něco přehlednější a hlavně bezpečnější. Město Rýmařov provedlo instalaci speciálních svítidel nad čtyři přechody pro chodce, která v noci a za snížené viditelnosti opticky zdůrazňují tato místa. Nasvíceny byly  dva přechody pro chodce  na silnici  II/445  - křižovatky ulic Revoluční a Bartákova (u Mototechny) a  ul. Revoluční a Horní. Na místních komunikacích se bude lépe přecházet na ulicích Havlíčkova a  Hornoměstská (u Komerční banky).
Celý článek...
 
Městský dohlížecí kamerový systém PDF Tisk Email
Středa, 29 Říjen 2008 14:25
kamery.jpegInstalováním dvou kamerových bodů bude do konce roku 2008 dokončena I. etapa  výstavby kamerového  dohlížecího systému ve městě Rýmařov . Ke zvýšení bezpečnosti bude v letošním roce investováno přibližně 750 tis. korun, přičemž 582 tis. korun je hrazeno z dotace odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra z programu Prevence kriminality . Projekt byl vypracován v úzké spolupráci města, městské policie a obvodního oddělení Policie ČR Rýmařov.
Celý článek...
 
Klíče od nového bytu PDF Tisk Email
Úterý, 30 Září 2008 09:12
07.JPGV úterý 30. září předal  místostarosta města Ing. Jaroslav Kala prvním dvěma majitelům klíče od nových bytů na ul. Bartákova č. 24. Byty byly postaveny s finanční pomocí Státního fondu rozvoje bydlení a jsou určeny pro příjmově vymezené osoby. V rekonstruovaném domě je celkem 9 bytových jednotek. 
Celý článek...
 
Rýmařov má 18 nových pozemků k výstavbě rodinných domků PDF Tisk Email
Středa, 03 Září 2008 12:03
13.JPGDne 1. září 2008 představitelé města Rýmařova přestřihli stuhu při vjezdu do nově dokončeného areálu s 13 pozemky pro individuální výstavbu rodinných domů. Parcely jsou vybaveny komplexní technickou infrastrukturou, rodinné domky lze napojit na vodovod, kanalizaci, rozvody NN a plynu, je zde příjezdová komunikace , dešťová kanalizace a veřejné osvětlení.
Celý článek...
 
Oprava církevních památek ve městě PDF Tisk Email
Pondělí, 14 Červenec 2008 13:43
bmn_ik.JPGJedním z nejčastějších a nejzachovalejších projevů lidového stavitelství jsou „boží muka“. S touto drobnou stavbou ve tvaru sloupu, pilíře, často se stříškou a křížkem ve vrcholu, se můžeme setkat ve volné krajině, na rozcestích nebo na veřejných prostranstvích v obci. Jejich smyslem bylo přimět kolemjdoucího k zastavení a zamyšlení nad životem, sloužily však i jako orientační bod v krajině a často pomáhaly určit hranici pozemku.
Celý článek...
 
Hřiště ve Flemdě byla zprovozněna. Jak můžete areál využívat? PDF Tisk Email
Pátek, 27 Červen 2008 09:34
cvičná lezecká stěnaPřestože na víceúčelovém hřišti v Zahradě Hedvy můžeme vídat děti již několik týdnů, slavnostní zahájení provozu se odehrálo teprve ve čtvrtek 26. června. Malí fotbalisté TJ Jiskra zde za účasti starosty Ing. Petra Kloudy, místostarosty Ing. Jaroslava Kaly a dalších zástupců města sehráli exhibiční fotbalové utkání, aby vyzkoušeli kvalitu nového povrchu.
Celý článek...
 
Město získalo dotaci Ministerstva financí ČR na rekonstrukci mateřské školy PDF Tisk Email
Středa, 30 Duben 2008 10:51
mat_sk_jelink_ik.jpg V Rýmařově jsou v současné době v provozu čtyři mateřské školy s celkovou kapacitou 222 dětí, všechna místa jsou beze zbytku naplněna. Jedna ze školek, MŠ Revoluční 24, řeší problém ze strany orgánů školní inspekce a hygieny, kteří současný provoz MŠ ve stávající budově hodnotí jako nevyhovující.
Celý článek...
 
Rýmařov získal dotace na nové odpadové centrum PDF Tisk Email
Středa, 16 Duben 2008 15:20
odpady.jpg ENVIprojekt s.r.o. Zlín vypracovalo pro město Rýmařov projekt na „Odpadové centrum Rýmařov". Předmětem projektu je vybudování centra pro sběr a další nakládání s odpady z komunální a živnostenské sféry ve městě. Na realizaci tohoto projektu získalo město dotaci ze Státního fondu životního prostředí ve výši 90,0 % celkových způsobilých nákladů.
Celý článek...
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 Další > Konec >>

Strana 7 z 8