... Realizace projektů
Realizace projektů
Výstavba sportoviště ZŠ ul. 1.máje v Rýmařově

Sportoviště ZŠ ul. 1.máje po výstavběV září letošního roku byla dokončena výstavba sportoviště v areálu Základní školy ul. 1. Máje. Sportovní hřiště zahrnuje ovál s tartanovým povrchem, nalajnovaným na běh na 50, 60 a 150 m,  uvnitř s umělým trávníkem, který je určený ke hrám (malá kopaná, volejbal, nohejbal) apod.

 
Přijďte si zasportovat na „Víceúčelové hřiště Rýmařov – Dukelská“

01Vedle zimního stadionu v Rýmařově, na Dukelské ulici, je vybudováno víceúčelové hřiště s umělou trávou, které mohou zájemci z Rýmařova a jeho okolí využít pro následující sporty -  tenis, volejbal, házenou a malou kopanou. Bezplatné zapůjčení prostoru je možné od 9,00 hodin do 19,00 hodin a je řízeno provozním řádem.

 
Elektronická spisová služba na MÚ Rýmařov

rym vklByla realizována část II – Elektronická spisová služba
Pořízení systémů elektronické spisové služby - výstupem této části bylo pořízení systémů elektronické spisové služby pro obec Rýmařov a jí zřizované organizace. 

 
Ve městě se zateplují další školní budovy

tnV rámci výzvy z Operačního programu životní prostředí město požádalo o dotaci na projekt Energetické úspory na školských zařízeních města Rýmařova – Základní umělecké školy na Divadelní a Čapkově ulici a budovy Střední školy na ulici Julia Sedláka. V těchto případech půjde o zateplení pláště budov, výměnu oken za plastová a výměnu kotlů na tuhá paliva za kotle na plyn.

 
Revitalizace sídliště Hornoměstská – Větrná bude pokračovat

Město obdrželo dotaci na plánovanou investici – druhou fázi revitalizace sídliště Hornoměstská – Větrná. První fáze  proběhla před dvěma lety a zahrnovala rekonstrukci ulice Větrná, přilehlá parkoviště, chodníky a zelené plochy ve východní a jižní části sídliště. Nyní bude celá akce pokračovat rekonstrukcí chodníků ve vnitřní části sídliště, rekonstrukcí vnitřního parkoviště, sportovního hřiště a zelených ploch. Vzniknou také dvě nová dětská hřiště.

 
Slavnostní předání zrekonstruované budovy Střediska volného času

V úterý 23. dubna 2013 se uskutečnilo slavnostní předání budovy Střediska volného času na Okružní ulici, jehož celková rekonstrukce začala v březnu 2011. Stavba byla financována z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko, zbylé náklady dofinancovalo město přijetím úvěru. Předání stavby předcházelo kolaudační řízení a zkušební provoz zařízení.

 
Oprava fasády radnice

radniceZ Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón získalo město Rýmařov od MK ČR dotaci na opravu fasády radnice a ciferníku hodin na věži.

 
Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika

eu maleMěsto Rýmařov získalo dotaci z Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR – PR 2007 - 2013 na úpravu IC Rýmařov a tvorbu propagačních materiálů s názvem Rýmařovsko v Opolském vojvodství.

 
Město Rýmařov získalo dotaci na optimalizaci řízení lidských zdrojů na úřadě

Městu Rýmařov se podařilo získat dotaci z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na realizaci projektu „Zefektivnění chodu úřadu prostřednictvím optimalizace řízení lidských zdrojů“ CZ.1.04/4.1.01/8900074. Důvody realizace projektu jsou definovány potřebou ukotvit jednu ze stěžejních oblastí - oblast řízení a rozvoje lidských zdrojů na Městském úřadu Rýmařov, kde není prozatím optimálně nastaven systém personálního řízení.

 
Multifunkční hřiště v Janovicích bylo dokončeno

01_tnNa podzim r. 2010 byla městu Rýmařov přiznána dotace na regeneraci bývalých stavebnin v Janovicích. Z dotačního programu nebylo možnost využít tuto oblast na stavební parcely ani na komerční využití, pouze na občanskou vybavenost. Nabízela se možnost vybudovat zde sportoviště, které v této městské části chybělo a na zbývajících plochách provést parkové úpravy.

 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 Další > Konec >>

Strana 3 z 8