... Realizace projektů Regenerace bytového domu Nádražní 473/1
Regenerace bytového domu Nádražní 473/1

TT BytermMěsto Rýmařov získalo finanční podporu z Ministerstva pro místní rozvoj, Integrovaný regionální operační program na projekt „Regenerace bytového domu Nádražní č. 473/1 , Rýmařov“.

Jedná se o bytový dům o čtyřech bytech. Cílem projektu je snížení energetické náročnosti domu, snížení výdajů na vytápění, snížení emisí skleníkových plynů (především CO2), zvýšení životní úrovně obyvatel žijících v domě, zhodnocení nemovitosti v majetku města Rýmařov a zvelebení (zkulturnění) vnějšího prostředí města Rýmařova.
Bude provedeno zateplení obvodových konstrukcí kontaktním zateplovacím systémem při zachování stávajících zdobných prvků na fasádě, výměna vstupních dveří a oken, zateplením stropu sklepů a podlahy půdy. Realizace je plánována na r. 2018. Celková dotace činí 31,5 % skutečně vynaložených způsobilých výdajů.

Ing. Lenka Vavřičková, ředitelka Byterm, p.o.

Nádražní - původní stav

IROP CZ RO B C RGB