... Realizace projektů Město zateplí bytové domy na Opavské ulici v Janovicích
Město zateplí bytové domy na Opavské ulici v Janovicích

znak mestaMěsto Rýmařov získalo finanční podporu z Ministerstva pro místní rozvoj, Integrovaný regionální operační program na projekty „Regenerace bytového domu Opavská 128, Janovice“ a Regenerace bytového domu Opavská 130, Janovice“.

Podaří se tak opravit dva bytové domy, každý o šesti bytech o velikosti 3+1 (po čtyřech bytech) a 1+1 (po dvou bytech). Cílem projektů je snížení energetické náročnosti domů, snížení výdajů na vytápění, snížení emisí skleníkových plynů (především CO2), zvýšení životní úrovně obyvatel žijících v domech, zhodnocení nemovitostí v majetku města Rýmařov a zvelebení (zkulturnění) vnějšího prostředí města Rýmařova.
Bude provedeno zateplení obvodových konstrukcí kontaktním zateplovacím systémem, výměna vstupních a balkónových dveří a oken, zateplením stropu sklepů a podlahy půdy. Realizace je plánována na r. 2017. Celková dotace činí 31,5 % skutečně vynaložených způsobilých výdajů.

 

Ing. Lenka Vavřičková
Ředitelka Byterm, p.o.

Opavska Janovice

IROP CZ RO B C RGB