... Realizace projektů Město chystá zateplení bytových domů na Okružní ulici
Město chystá zateplení bytových domů na Okružní ulici

znak mestaMěstu Rýmařov se podařilo získat dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na projekty regenerace bytových domů na Okružní ulici.

 

Město uspělo se žádostí o finanční podporu z Ministerstva pro místní rozvoj, Integrovaný regionální operační program na projekty:

  • Regenerace bytového domu ul. Okružní 1, Rýmařov
  • Regenerace bytového domu ul. Okružní 3, 5, Rýmařov
  • Regenerace bytového domu ul. Okružní 7, Rýmařov

Jedná se o čtyři bytové domy, každý o čtrnácti bytech všechny o velikosti 1+1.
Cílem projektů je snížení energetické náročnosti domů, snížení výdajů na vytápění, snížení emisí skleníkových plynů (především CO2), zvýšení životní úrovně obyvatel žijících v domech, zhodnocení nemovitostí v majetku města Rýmařov a zvelebení (zkulturnění) vnějšího prostředí města Rýmařova.
Bude provedeno zateplení obvodových konstrukcí kontaktním zateplovacím systémem, výměna vstupních a balkónových dveří a sklepních oken, zateplením stropu sklepů a podlahy půdy. Realizace všech projektů je plánována na r. 2017. Celková dotace činí 31,5 % skutečně vynaložených způsobilých výdajů.

Ing. Lenka Vavřičková
Ředitelka Byterm, p.o.

Okruzni 2017 01 18

 

IROP CZ RO B C RGB