... Realizace projektů Zřízení technologického centra ORP
Zřízení technologického centra ORP

nahledMěsto Rýmařov získalo z Integrovaného operačního programu pro období 2007-2013 dotaci na zřízení technologického centra, které nyní tvoří technologickou základnu, bez níž by nebylo možné navazující projekty MV ČR realizovat. Projekt vzájemně propojuje všechny tři části: technologické centrum, které slouží i příspěvkovým organizacím, modernizaci elektronické spisové služby a vnitřní integraci úřadu.

Do budoucna jsme připraveni na případné napojení dalších připravovaných projektů v rámci implementace eGovernmentu. Cílem bylo vytvořit technologické zázemí pro provozování všech potřebných služeb nejen Města Rýmařov, ale i jeho příspěvkových organizací.

 

 

 

logo IOP  EU  MMR -web 

Prioritní osa: 6.2 - Zavádění ICT v územní veřejné správě - Cíl Konvergence
Oblast podpory: 6.2.1 - Zavádění ICT v územní veřejné správě
Název projektu: I.Zřízení technol. centra a II.pořízení elektronické spisové sl. včetně III.vnitřní integrace úřadu
Registrační číslo projektu: CZ.1.06/2.1.00/06.06795
Název příjemce: Město Rýmařov

 

85 % celkových způsobilých výdajů projektu pokrývá dotace ze strukturálních fondů Evropské unie, konkrétně z Evropského fondu pro regionální rozvoj, prostřednictvím Integrovaného operačního programu. Spoluúčast města je 15 % celkových způsobilých výdajů projektu a nezpůsobilé výdaje projektu.

ServeryV části "I.Zřízení technol. centra" byla pro město Rýmařov a jeho příspěvkové organizace, v rámci projektu, pořízena výkonná serverová infrastruktura, jejíž součástí je také robustní zálohovací systém, protipožární zhášecí ochranný systém, monitorovací soustava a také motorgenerátor eliminující výpadky přívodu elektrické energie. Samozřejmostí je i dodávka operačních systémů pro servery.

V části "II.pořízení elektronické spisové sl." byla pro město Rýmařov, spolu s příspěvkovými organizacemi pořízena, či. upgradována, elektronická spisová služba, která splňuje veškeré náležitosti, které nám ukládá zákon Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a změně některých zákonů ve znění zákona č. 167/2012 Sb. Zde došlo k napojení elektronické úřední desky (webová verze) na kiosek, který je umístěn vedle budovy radnice (kiosek nebyl hrazen z dotačního titulu). Samozřejmě vše bylo doprovázeno školením, aby byla zajištěna využitelnost SW v nejvyšší možné míře.

Část "III.vnitřní integrace úřadu" obnášela nákup nových, výkonných switchů, integraci agend na Základní registry, pořízení skenovací linky, která zajistí digitalizaci příchozí pošty a zprovoznění agend přestupků.

thumb otisk-UDE-web thumb SSL-web