... Realizace projektů Zahájení provozu tržnice
Zahájení provozu tržnice

 

Začátkem letošního roku rada města (RM) schválila z důvodu absence tržního místa dočasný provoz stánkového prodeje na spojnici ul. Radniční a Jungmanova. Dne 14.10.2014 bude dočasný provoz na tomto místě ukončen a ke dni 15.10.2014 RM schválila  provoz stánkového prodeje na nově vybudované tržnici na pozemku parc. č. 687 k.ú. Rýmařov, (proluka mezi prodejnou CA&VA a bývalou Korunou).

Na místě je vybudována zpevněné plocha o výměře cca 300 m2 s přívodem vody (kamenné pítko a dřez), možností připojení k elektrické síti (220V, 380V), posezením, veřejným osvětlením a zelení. Místo není zatím dovybaveno samotnými stánky.

Do doby vydání tržního řádu bude prodej organizován a zpoplatněn jako dosud, tj. výše poplatku bude dána Obecně závaznou vyhláškou č. 04/2013 o místních poplatcích, kdy poplatek za zábor bude uhrazen na podatelně městského úřadu a kontrolu bude provádět městská policie.

 

 04 otevr06 otevr07 otevr08 otevr

 

Související články
Rýmařov bude mít novou tržnici