... Realizace projektů Město obdrželo dotaci na cyklostezku Penny Market - Janovice a dobudování sběrného dvora na ul. 8. května
Město obdrželo dotaci na cyklostezku Penny Market - Janovice a dobudování sběrného dvora na ul. 8. května

Město Rýmařov obdrželo od Státního fondu dopravní infrastruktury dotaci na investiční akci Cyklostezka Rýmařov, Penny Market - Janovice“. Budoucí smíšená cyklostezka povede po pravé straně podél silnice I/11 od široké krajnice naproti Penny Marketu a naváže na již vybudovanou cyklostezku a chodník v Janovicích.

Plánovaná cyklostezka je rozdělena projekčně do dvou etap, realizace se předpokládá v jedné etapě. První etapa vedoucí v extravilánu města je tvořena cyklostezkou o šířce 2,5m s asfaltovým povrchem o délce 711,5m. Druhá etapa vedoucí v zastavěné části Janovic je široká 2,25m vč. obrubníku s povrchem ze zámkové dlažby (kvůli opravě sítí) o délce 393m. Součástí projektu je i vybudování veřejného osvětlení z důvodu větší bezpečnosti na komunikaci. Cyklostezka byla dlouhodobým přáním zastupitelů a především občanů města. Umožní bezpečné spojení všem chodcům a cyklistům a také rekreačním sportovcům v celé délce místní části Janovice. Projektované celkové náklady cyklostezky vč. DPH jsou 8 258 tis. Kč, přidělená dotace 6 167 tis. Kč, tj. 74,6 % nákladů. Spoluúčast ve výši 2 091 tis. Kč bude město hradit ze svého rozpočtu. Město vyhlásilo soutěž na dodavatele stavby. Realizaci předpokládáme ve druhé polovině letošního léta a na podzim.

Druhou dobrou zprávou pro naše město je, že obdrželo dotaci ze Státního fondu životního prostředí na dobudování sběrného dvora na ul. 8. května. Dotace je určena především na vybudování překladiště komunálního odpadu, které má umožnit přepravu komunálního odpadu z města a regionu pomocí velkokapacitních kontejnerů. Přepravu v současné době zajišťují kukavozy Městských služeb Rýmařov s.r.o., ale jejich přeprava je vzhledem k přepravní vzdálenosti (odpad se v současné době vozí na skládku v Horním Benešově, která ve výběrovém řízení na skládkování odpadů nabídla nejnižší cenu za uložení odpadů) a malé tonáži kukavozů velmi neefektivní a neekonomická a podstatně omezuje čas posádek na skutečný sběr odpadů z popelnic a kontejnerů. Odpadní hospodářství města je trvalou zátěží pro městský rozpočet, protože město stále nevybírá od občanů skutečné náklady na jejich sběr, odvoz a likvidaci a doplácí na něho ze svého rozpočtu. Město se společně s vedením Městských služeb Rýmařov tento problém nesnaží řešit pouhým zdražováním pro občany, ale také hledáním úspor a zvýšením efektivity svozu. Problém ještě více nabude po r. 2020, kdy má být skládkování odpadů prakticky ukončeno a odpady se budou jen recyklovat nebo spalovat. Přeprava odpadů z města do vzdálené (prozatím ještě neznámé) spalovny a samotné spálení odpadu celý systém ještě prodraží.
Celkové projektované náklady překladiště jsou 8 500 tis. Kč, přiznaná dotace od SFŽP je 7 650 tis. Kč, tj, 90 % celkových nákladů. Chystáme soutěž na dodavatele stavby a způsoby spolufinancování. Realizace by mohla začít na podzim letošního roku.

Ing. Petr Klouda, starosta