... Realizace projektů Zahájení rekonstrukce ulic Havlíčkova – Národní
Zahájení rekonstrukce ulic Havlíčkova – Národní

Město na letošní rok připravilo komplexní rekonstrukci ulic Havlíčkova - Národní. Dodavatelem stavby je vítěz soutěže na dodavatele stavby - společnost STRABAG a.s., která zvítězila v konkurenci sedmi uchazečů díky nejnižší nabídkové ceně stavby – 9 741 tis. Kč vč. DPH.

Stavba zahrnuje komplexní zpevnění podloží a vybudování nových povrchů komunikace a chodníků ul. Havlíčkova od křižovatky u hotelu Praděd dolů na křižovatku s ulicí  Bartákovou a dále ulicí Národní až po křižovatku s ulicí Opavskou. Součástí rekonstrukce jsou i opravy přípojek vodovodů k přiléhajícím nemovitostem, oprava dešťové kanalizace, uložení kanalizačních vpustí a hydrantů a veřejného osvětlení.
Jde o největší komplexní opravu komunikace ve vlastnictví města za posledních několik let. Stavba by měla začít po Velikonocích a doba trvání stavby je podle smlouvy 120 dní. Měla by tedy skončit přibližně do konce srpna. Stavba si vyžádá řadu dočasných změn a omezení v městské dopravě a v zásobování zejména na ul. Jungmanova, v horní části ul. Národní a Školního náměstí. Omezení v dopravě budou včas vyznačena novým dopravním značením.
Majitelům a obyvatelům domů přiléhajících přímo k rekonstruovanému úseku komunikace samozřejmě vzniknou problémy s příjezdem a docházkou k nemovitostem. Žádám proto všechny naše obyvatele a návštěvníky města, kterým stavba dočasné problémy přinese, aby je strpěli, protože jsou se stavbou podobného rozsahu nevyhnutelně spojeny a nelze je obejít. Výsledkem bude přibližně 650 m dlouhý úsek nového povrchu komunikace s novými chodníky a odvodněním a spádováním jejich povrchu.
Pokud město v příštím roce podobným způsobem opraví i ulici Hornoměstskou (stavba se připravuje, letos by mělo proběhnout přepojení vodovodní sítě a přípojek k domům na novější litinové vedení), bude to znamenat podstatné zlepšení páteřních městských komunikací na mnoho let.

Petr Klouda, starosta