... Realizace projektů Vyhodnocení dotazníkového šetření mezi veřejností
Vyhodnocení dotazníkového šetření mezi veřejností PDF Tisk Email
Pondělí, 11 Listopad 2013 10:13

 

 

V jednom z říjnových týdnů jste se při návštěvě Městského úřadu Rýmařov mohli setkat s dotazníkovým šetřením realizovaným v rámci realizace projektu „Zefektivnění chodu úřadu prostřednictvím optimalizace řízení lidských zdrojů“ CZ.1.04/4.1.01/8900074 spolufinancovaného z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
Pracovníci smluvní firmy Equica, a.s. se na občany obraceli se žádostí o vyplnění dotazníků, v nichž se dotazovali na jejich spokojenost s poskytovanými službami. Šetření probíhalo ve všech budovách MěÚ.

V rámci příprav části klientského auditu nebyl identifikován žádný aktuální problém, kterému by se měl audit primárně věnovat. Občané byli dotazováni, který odbor navštívili, jaká byla čekací doba na přijetí. Současně hodnotili nejen chování a vystupování zaměstnanců (ochotu, vstřícnost), ale i odbornost a profesionalitu. Dále byli respondenti dotazováni, jak jsou spokojeni s orientací v budově (označení budov, informační tabule, označení kanceláří), s prostředím úřadu (podmínky pro návštěvníky, komfort čekání, místa k sezení) a celkový dojem z návštěvy úřadu, případně byly vítány návrhy nebo doporučení na zlepšení.

S výsledkem šetření se můžete seznámit v přiložené zprávě.

Zpráva z realizovaného klientského auditu na MěÚ848.6 KB