... Realizace projektů Stavební úpravy panelového domu na ulici Radniční
Stavební úpravy panelového domu na ulici Radniční

V 1. poschodí budovy radnice je k nahlédnutí výsledek výběrového řízení na akci s názvem " "Stavební úpravy bytových domů s obchodními prostory v ulici Radniční v Rýmařově, na pozemku parc. č. 23/1 v k.ú. Rýmařov“.

Cílem akce bylo vybrat co nejlepší návrh na řešení úprav panelových domů Radniční 1,3, 5 a 7 v Rýmařově včetně obchodních jednotek v přízemí. Návrh měl za úkol vyřešit úpravu vzhledu objektů z pohledu ulice Radniční, ale i zadní části domů včetně zásobování.

Porota složená ze zástupců města a České komory architektů a inženýrů, vybírala z 5 návrhů, které je možné vidět vystavené v prostorách radnice do konce ledna příštího roku.

Vítěznou nabídkou se stal návrh společnosti STAVOPROJEKT s.r.o. Šumperk, zpracovaný ing. arch Jiřím Valertem a ing. arch. Irenou Valertovou.

S realizací stavby podle vítězného návrhu se počítá v r. 2014. 

pdfVizualizace ul. Radniční 1,3,5,7

 

 

Odbor stavebí úřad MěÚ Rýmařov