Dnes je středa 19.9.2018 15:35, svátek slaví: Zita

Termíny a plánované hlavní body jednání Rady města Rýmařova na rok 2018:

Datum

Hlavní body programu

22. ledna 2018

Předběžná zpráva o hospodaření města za rok 2017

19. února 2018

Bezpečnostní situace ve městě, činnost městské a státní policie
Projednání situace ve VaKu a.s. Bruntál

26. března 2018

Věcný rámec akcí (Integrovaný dokument) na obdo bí 2014-2018
Stav vymáhání pokut a pohledávek

16. dubna 2018

VH MěS, Teplo, Spojené lesy s.r.o. a zpráva p.o. Byterm + hospodaření za rok 2017
Závěrečný účet města za rok 2017 (vč. hospodaření příspěvk. organizací)

21. května 2018

Osadní výbory

18. června 2018

Stav zajištěnosti civilní ochrany obyvatelstva
Zpráva o hospodaření příspěvkových organizací ve městě
Aktuální zpráva o hospodaření města

20. srpna 2018

Zpráva KPOZu
Stav vyřizování stížností a připomínek
Dopravní situace ve městě, stav komunikací
Zpráva o organizaci Byterm, p.o.

10. září 2018

Aktuální zpráva o hospodaření města, rozpočtová opatření
Stav plnění věcného rámce (Integrovaný dokument) 2014-2018

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317