... Poplatky za služby
Poplatky za služby

Služby poskytované Městem Rýmařov v samostatné působnosti:

 

popis

sazba DPH

[v %]

cena včetně DPH

[v Kč]

1.

  Kopírování pro veřejnost

  - strana A4 – jednostranně

  - strana A4 – oboustranně

  - strana A3 – jednostranně

  - strana A3 – oboustranně

21

2,00

4,00

4,00

6,00

2.

  Služby při svatebních obřadech

  - při uzavření sňatku v/mimo obřadní místnost

21


800,00

3.

 Ověření podpisu, ověření stejnopisu (provedení      legalizace, vidimace) mimo úřední místnost *

21

100,00

4.

  Poskytnutí zásuvky elektřiny (220 V) k místu
  na tržnici
(paušální sazba za den)

21

50,00

5.

  Pronájem vysoušečů zdiva (uvedená sazba za den)

21

61,00

6.   Zásypový materiál - různé frakce
  (cena za tunu;  nakládku si zájemce musí zajistit sám na  své   náklady)

21

121,00

*žadatel při tomto vyžádaném úkonu zaplatí jak zákonem daný správní poplatek, tak tento poplatek

 

Ceny pronájmů a prodejů nemovitostí:

 

Popis

odkaz

1.

  Sazby nájemného z bytů

Pravidla pro PRONAJÍMÁNÍ bytů

2.

  Sazby nájemného z nebytových prostor

  a pozemků

Pravidla pro PRONAJÍMÁNÍ nemovitého majetku

3.

  Ceny pro prodej nemovitostí

  z majetku Města Rýmařov

Pravidla pro PRODEJ nemovitého majetku

 

Ceny stanovené v rámci obecně závazných vyhlášek města, nařízení města:

 

popis

odkaz

1.

  Místní poplatky – „odpady“

 (místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru,  přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních  odpadů)

OZV číslo 5/2015

2.

  Místní poplatky – ostatní

  - poplatek ze psů

  - poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

  - poplatek za užívání veřejného prostranství

OZV číslo 6/2015

4.

  Městem stanovené koeficienty ovlivňující výpočet    daně z nemovitostí

  - ve smyslu § 12 zákona č. 338/1992 Sb.

  - ve smyslu § 11, odst. 1, písm. b) z. 338/1992 Sb.

 


OZV číslo 03/2008

OZV číslo 01/2011

5.

  Placené parkování

  (placené stání na místních komunikacích)

NAŘÍZENÍ číslo 02/2013

 

Služby poskytované organizacemi a společnostmi města Rýmařov:

 

popis

odkaz

1.

  Sazebník SVČ

 (pronájem prostor pro plesy, taneční zábavy; ceník prostor  nebytových prostor SVČ; sazba poplatků za výlepovou -  plakátovací službu; sazba za vysílání v městském rozhlase)

Ceník SVČ

2.

  Sazebník Městské knihovny Rýmařov

  (registrační a sankční poplatky pro čtenáře; ceník  placených služeb

Ceník - Knihovna

3.

  Sazebník Městských služeb Rýmařov

  stočné

  odpadové centrum

 

25,88 Kč/m3 včetně DPH

Ceník - Městské služby Rýmařov

4.

  Sazebník Městského muzea  Rýmařov

 (kopírování+tisk, laminování, faxování; internet; vazba

 Ceník - Městské muzeum Rýmařov
5.

  VAK Bruntál

  vodné

 38,01  Kč/m3 včetně DPH