... Poplatky za služby
Poplatky za služby PDF Tisk Email
Úterý, 23 Září 2014 12:41

Služby poskytované Městem Rýmařov v samostatné působnosti:

   

popis

sazba DPH

[v %]

cena včetně DPH

[v Kč]

1.

a)

b)

c)

d)

Kopírování pro veřejnost

- strana A4 – jednostranně

- strana A4 – oboustranně

- strana A3 – jednostranně

- strana A3 – oboustranně

21

2,--

4,--

4,--

6,--

2.

 

Služby při svatebních obřadech

- při uzavření sňatku v/mimo obřadní místnost

21


800,--

3.

 

Ověření podpisu, ověření stejnopisu (provedení legalizace, vidimace) mimo úřední místnost *

21

100,--

4.

 

Poskytnutí zásuvky elektřiny (220 V) k místu na tržnici (paušální sazba za den)

21

50,--

5.

 

Pronájem vysoušečů zdiva (uvedená sazba za den)

21

61,--

*žadatel při tomto vyžádaném úkonu zaplatí jak zákonem daný správní poplatek, tak tento poplatek

 

Ceny pronájmů a prodejů nemovitostí:

   

Popis

odkaz

1.

 

Sazby nájemného z bytů

Pravidla pro PRONAJÍMÁNÍ bytů

2.

 

Sazby nájemného z nebytových prostor

a pozemků

Pravidla pro PRONAJÍMÁNÍ nemovitého majetku

3.

 

Ceny pro prodej nemovitostí

z majetku Města Rýmařov

Pravidla pro PRODEJ nemovitého majetku


Ceny stanovené v rámci obecně závazných vyhlášek města, nařízení města:

   

popis

odkaz

1.

 

Místní poplatky – „odpady“

(místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů)

OZV číslo 5/2015

2.

 

a)

b)

c)

Místní poplatky – ostatní

- poplatek ze psů

- poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

- poplatek za užívání veřejného prostranství

OZV číslo 6/2015

4.

 


a)

b)

Městem stanovené koeficienty ovlivňující výpočet daně z nemovitostí

- ve smyslu § 12 zákona č. 338/1992 Sb.

- ve smyslu § 11, odst. 1, písm. b) z. 338/1992 Sb.

 


OZV číslo 03/2008

OZV číslo 01/2011

5.

 

Placené parkování

(placené stání na místních komunikacích)

NAŘÍZENÍ číslo 02/2013


Služby poskytované organizacemi a společnostmi města Rýmařov:

   

popis

odkaz

1.

 

Sazebník SVČ

(pronájem prostor pro plesy, taneční zábavy; ceník prostor nebytových prostor SVČ; sazba poplatků za výlepovou - plakátovací službu; sazba za vysílání v městském rozhlase)

Ceník SVČ

2.

 

Sazebník Městské knihovny Rýmařov

(registrační a sankční poplatky pro čtenáře; ceník placených služeb

Ceník - Knihovna

3.

 

Sazebník Městských služeb Rýmařov

stočné

odpadové centrum

 

25,88 Kč/m3 včetně DPH

Ceník - Městské služby Rýmařov

4.  

Sazebník Městského muzea  Rýmařov

(kopírování+tisk, laminování, faxování; internet; vazba

 Ceník - Městské muzeum Rýmařov
5.  

VAK Bruntál

vodné

 38,01  Kč/m3 včetně DPH