... Památková zóna
Městská památková zóna PDF Tisk Email
Úterý, 04 Květen 2010 08:52

Vyhláškou Ministerstva kultury č. 108/2003 Sb. ze dne 1. dubna 2003 byla s účinností od 1. září 2003 prohlášena v Rýmařově památková zóna.

Letecká mapaVymezení městské památkové zóny

Hranice začíná na jihozápadním rohu ulice Havlíčkovy p. p. č. 665, vede po její západní straně, protíná ji ze severovýchodního rohu p. p. č. 650, pokračuje po severní straně ulice Julia Sedláka p. p. č. 676, přechází ulici Národní na jihozápadní roh p. p. č. 780. Dále sleduje severní stranu p. p. č. 735, 3508, opět p. p. č. 735 až na ulici Horní. Lomí se na východ po severní straně ulice Horní p. p. č. 728, obchází její východní a jihovýchodní strany, přechází přes třídu Hrdinů p. p. č. 2647/12 a směřuje k jihu po východní straně p. p. č. 80, stáčí se k západu po jižní straně p. p. č. 56/1, 116, na jejímž západním bodě se lomí k severu směrem k jihozápadnímu rohu p. p. č. 43/1. Přechází přes ulici Pivovarskou p. p. č. 22/1 na jižní bod p. p. č. 218 a pokračuje po západní straně p. p. č. 218, přechází západním okrajem po ulici Radniční p. p. č. 2649/1 do výchozího bodu.

Chráněné památkové hodnoty památkové zóny:

S ohledem na současný stupeň poznání historického vývoje tohoto sídla lze konstatovat, že k památkovým hodnotám městské památkové zóny Rýmařov patří zejména půdorys historického jádra, dochovaná středověká uliční síť, panorama historického centra města, městské interiéry, střešní krajina, fasády historických objektů, historické okenní a dveřní výplně, povrchy komunikací, tradiční střešní krytiny, kulturní památky a objekty dotvářející charakter městské památkové zóny, veřejná a vybraná zeleň.

Památková zóna Rýmařov -   mapa.pdf

V listopadu r. 2006 zpracoval Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě
PROGRAM  REGENERACE  MĚSTSKÉ  PAMÁTKOVÉ  ZÓNY RÝMAŘOV  2008 - 2012.

V říjnu r. 2012 zpracoval Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě
PROGRAM  REGENERACE  MĚSTSKÉ  PAMÁTKOVÉ  ZÓNY RÝMAŘOV  2013 - 2017.

Cílem Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón, schváleného Usnesením  vlády České republiky ze dne 25. března 1992 č. 209, je aktivizovat města s vyhlášenou nebo připravovanou městskou památkovou rezervací  nebo městskou památkovou zónou k jejich regeneraci a všestranně jim napomáhat při přípravě, zpracování a realizaci městských programů regenerace.
Každoročně vyhlašuje Ministerstvo kultury ČR dotační titul Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Je nástrojem k obnově kulturních památek nacházejících se v nejcennějších částech našich historických měst, prohlášených za památkové rezervace a památkové zóny. Finanční příspěvky mohou být z něho poskytovány pouze tehdy, pokud má příslušné město zpracovaný vlastní program regenerace a pokud se zároveň finančně podílí společně s vlastníkem na obnově kulturní památky.
Od roku 2008 získalo město Rýmařov od Ministerstva kultury v tomto programu  cca 1,5 mil. Kč. Finance byly použity např. na opravu fasády kostela sv. Michaela, výměnu oken na objektu fary Římskokatolické farnosti, na restaurování soch na nám. Míru, na opravu fasády, ciferníku a střechy radnice.

  Program regenerace Městské památkové zóny Rýmařov 2008 - 2012 37.44 MB

   Program regenerace Městské památkové zóny Rýmařov 2013 - 2017 10.09 MB


Vlastník nemovitosti v památkové zóně, a to i když nemovitost není kulturní památkou, je povinen si před každým zamýšleným zásahem (stavba, změna stavby, terénní úpravy, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úprava dřevin, udržovací práce na nemovitosti) vyžádat závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností (Městský úřad Rýmařov, odbor školství a kultury – oddělení památkové péče) v souladu s § 14 odst. 2 zákona 20/198 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

Provádění uvedených zásahů bez závazného stanoviska státní památkové péče nebo v rozporu s vydaným stanoviskem je správním deliktem nebo přestupkem (v závislosti na tom, zda jde o fyzickou osobu,  právnickou osobu nebo fyzickou osobu podnikající) a obecní úřad obce s rozšířenou působností za ně může uložit sankci až do výše 2 000 000 Kč.

Tiskopis žádosti o vydání závazného stanoviska lze získat na tomto webu, sekce Městský úřad - Žádosti a formuláře - Odbor školství a kultury

Informace týkající se MPZ vám   poskytne  vedoucí odboru Bc. Leona Pleská (Městský úřad Rýmařov, odbor školství a kultury – oddělení památkové péče, tel: 554 254 160, email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ) nebo referentka odboru Hana Pavlásková (tel: 554 254 161, email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ).