... Obecně závazné vyhlášky
Vyhlášky
2/2017 Array Tisk Array  Email

Obecně závazná vyhláška města Rýmařov č. 2/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Celý článek...
 
1/2017 Array Tisk Array  Email

Obecně závazná vyhláška města Rýmařov č. 1/2017, o nočním klidu

Celý článek...
 
2/2016 Array Tisk Array  Email

Obecně závazná vyhláška města Rýmařov č. 2/2016, o nočním klidu

Celý článek...
 
6/2015 Array Tisk Array  Email

Obecně závazná vyhláška města Rýmařov č. 6/2015, o místních poplatcích

Celý článek...
 
4/2015 Array Tisk Array  Email

Obecně závazná vyhláška města Rýmařov č. 4/2015, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství 

Celý článek...
 
2/2015 Array Tisk Array  Email

Obecně závazná vyhláška města Rýmařov č. 2/2015, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 02/2013, o regulaci loterií a jiných podobných her na území obce

Celý článek...
 
1/2015 Array Tisk Array  Email

Obecně závazné vyhláška města Rýmařov č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Rýmařova, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Celý článek...
 
03/2013 Array Tisk Array  Email

Obecně závazná vyhláška města Rýmařova č. 03/2013, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ochraně před hlukem v době nočního klidu a regulaci hlučných činností

Celý článek...
 
02/2013 Array Tisk Array  Email

Obecně závazná vyhláška města Rýmařov č. 02/2013 o regulaci loterií a jiných podobných her na území obce  s účinností od 1. června 2015 změněna a doplněna obecně závaznou vyhláškou 2/2015

Celý článek...
 
04/2012 Array Tisk Array  Email

Obecně závazná vyhláška města Rýmařova č. 04/2012, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

Celý článek...
 
01/2011 Array Tisk Array  Email
Obecně závazná vyhláška města Rýmařova č. 01/2011,o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí
Celý článek...
 
01/2009 Array Tisk Array  Email
Obecně závazná vyhláška města Rýmařov č.  01/2009, o trvalém označování psů
Celý článek...
 
03/2008 Array Tisk Array  Email
Obecně závazná vyhláška města Rýmařova č.  03/2008, o stanovení koeficientu daně z nemovitostí
Celý článek...
 
01/2005 Array Tisk Array  Email
Požární řád města Rýmařova
Celý článek...
 
07/1992 Array Tisk Array  Email
Obecně závazná vyhláška o městské policii
Celý článek...