... Orgány města Rada města
Rada města
Termíny jednání rady města

Termíny a plánované hlavní body jednání Rady města Rýmařova na rok 2018

 
Složení rady města

Seznam členů rady města  - volební období 2014 - 2018

 
Jednací řád rady města

 
Náplň činnosti rady města
Rada obce (v našem případě "města") je výkonným orgánem města v oblasti samostatné působnosti města a ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu města.V oblasti přenesené působnosti přísluší radě města rozhodovat, jen stanoví-li zákon.