... Orgány města
Orgány města

Zastupitelstvo města

Město Rýmařov je spravováno Zastupitelstvem města Rýmařova, které je nejvyšším orgánem v oblasti samostatné působnosti a jeho členové jsou každé 4 roky voleni občany ve volbách do obecních zastupitelstev. Zastupitelstvo města Rýmařova má celkem 21 členů .

Rada města

Rada města Rýmařova je výkonným orgánem v oblasti samostatné působnosti a ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu města.

V oblasti přenesené působnosti přísluší radě města rozhodovat, jen stanoví-li tak zákon. Její členové jsou voleni zastupitelstvem. Rada města Rýmařova má 7 členů a schází se zpravidla 1x za měsíc. Jednání rady jsou neveřejná.