... Integrovaný dokument Integrovaný dokument
Integrovaný dokument

Městu Rýmařov jakožto i dalším městům v České republice se naskytla možnost využít pro svůj všestranný rozvoj finančních prostředků ze strukturálních fondů EU v návaznosti na své konkrétní a zároveň komplexně integrované rozvojové záměry a projekty. Pro získání této finanční podpory byl vypracován a schválen zastupitelstvem města přehled projektů, které město za účelem získávání dotací chystá, tzv. INTEGROVANÝ DOKUMENT. Akce jsou v něm rozlišeny podle druhu např. volný čas, kultura, bydlení  a barevně podle  předpokládané doby realizace (např. akce značené červeně jsou již ukončeny, modrá barva značí projekty, které se realizují apod.)

Dokument je pravidelně aktualizován.