Dnes je úterý 23.4.2019 7:53, svátek slaví: Vojtěch

Zápis do rýmařovské mateřské školy

Od roku 2017 platí novela školského zákona, která pozměnila předškolní vzdělávání, které je povinné pro děti, které k 31. srpnu v daném roce dosáhnou věku pěti let. Pokud rodiče nepřihlásí dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání, nebo jej přihlásí, ale dítě se nebude bez omluvy vzdělávání účastnit, vystavují se stíhání za přestupek, který může být pokutován do výše 5 000,00 Kč.

Jak bude v letošním roce organizován zápis do mateřské školy v Rýmařově? Rodiče mohou se svými dětmi navštívit postupně všechna pracoviště školy, prohlédnout si interiér, vybavení, seznámit se s pedagogy a prostředím školy. Rodiče si s dětmi mohou pohrát, zapojit se do připravených her a činností, informovat se o zaměření jednotlivých pracovišť.

Dny otevřených dveří jsou naplánovány v těchto termínech (vždy v době od 15:00 do 16:30):
Mateřská škola Rýmařov, 1. máje 11 - v pondělí 8. dubna 2019 
Mateřská škola Rýmařov, Jelínkova 3 - v úterý 9. dubna 2019 
Mateřská škola Rýmařov, Janovice, Zámecký park 6 - ve středu 10. dubna 2019
Mateřská škola Rýmařov, Revoluční 30    - ve čtvrtek 11. dubna 2019 

Při návštěvě školy si rodiče mohou vyzvednout formulář pro zápis dítěte k předškolnímu vzdělávání. Pokud na to zapomenou, nic se neděje - žádost je možno si stáhnout na internetových stránkách školy www.msrymarov.cz. Žádost má dvě strany - první stranu vyplňují rodiče, druhou pak potvrdí dětský lékař. O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitelka školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení nebo registrujícího lékaře.

Pokud je pro dítě předškolní vzdělávání povinné, nepožaduje škola doklad o očkování. Děti mladších 5 let škola přijme v souladu s § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějším předpisů, pouze ty děti, které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním, nebo mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemůžou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Řádně vyplněnou a podepsanou žádost včetně potvrzení lékaře přinesou rodiče osobně na ředitelství školy v pondělí 6. května 2019 v době od 08:00 do 17:00. Jde o administrativní jednání, proto doporučujeme příchod bez dítěte. K zápisu je nutno přinést také rodný list dítěte a občanský průkaz rodiče nebo zákonného zástupce (doklad o tom, že je dítě přihlášeno k trvalému pobytu v Rýmařově). Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude řádně zaregistrována a její vyřízení podléhá správnímu řádu. Pro nahlížení do spisu před vydáním rozhodnutí je vzhledem k provozním podmínkám školy vyhrazen termín 20. květen od 13:00 do 16:00, po dohodě s ředitelkou je samozřejmě nahlížení do spisu možné kdykoli. Stejně tak se rodiče, jako účastníci správního řízení, mohou vyjadřovat k podkladům pro vydání rozhodnutí.

Ve správním řízení o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka mateřské školy podle následujících kritérií:

  1. Děti ze spádové oblasti – Rýmařov, Edrovice, Janovice, Jamartice, Stránské, Ondřejov.
  2. Děti, které dovrší pět let věku a vztahuje se na ně povinnost předškolního vzdělávání dle zákona.
  3. Děti, které dovrší čtyři roky věku a vztahuje se na ně přednost při přijímání k předškolnímu vzdělávání dle zákona.
  4. Děti, které k 31. srpnu 2019, před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku a vztahuje se na ně přednost při přijímání k předškolnímu vzdělávání dle zákona.
  5. Děti, které nejsou ze spádové oblasti, jsou přijaty k pravidelné celodenní docházce do naplnění kapacity školy, dle věku v pořadí od nejstaršího.
  6. Děti mladší 3 let budou přijímány v případě volné kapacity mateřské školy a za předpokladu vytvořených komplexních materiálních a personálních podmínek pro vzdělávání mladších dětí a současně připravenosti dítěte pro samostatný pobyt v mateřské škole.

K požadavkům rodičů lze přihlédnout pouze:

  1. při opakované žádosti, tj. dítě nepřijaté k předškolnímu vzdělávání v minulém školním roce,
  2. v případě umístění dítěte na konkrétní pracoviště, pokud se na stejném pracovišti vzdělává sourozenec dítěte.

Na rozhodnutí o přijetí dítěte má ředitelka mateřské školy ze zákona lhůtu 30 dnů, ve složitějších případech pak až 60 dnů. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách školy a v jednotlivých budovách mateřské školy vždy u vstupu do budovy a v šatnách. Zveřejněny nebudou jména nebo osobní údaje dětí či rodičů, ale registrační čísla podaných žádostí.

Kontaktní údaje:

Mateřská škola Rýmařov, Jelínkova 3, p. o.
Jelínkova 3, 795 01 Rýmařov
tel. 732 786 713
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Webové stránky: www.msrymarov.cz

Božena Jarošová, ředitelka MŠ Rýmařov

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317