Dnes je úterý 20.8.2019 5:33, svátek slaví: Bernard

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

Stejně jako v minulých letech, i v roce 2019 bude probíhat program Podpora obnovy kulturních památek obcí s rozšířenou působností pod záštitou Ministerstva kultury České republiky.

Zásady Programu a potřebné formuláře jsou zveřejněny na webových stánkách ministerstva. Finanční prostředky v Programu jsou určeny na zachování a obnovu památek, které jsou mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví České republiky, popř. na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako jsou např. oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou.

Logo MKCR

Základní pravidla pro příjem žádostí:

  • žadatelem je vlastník kulturní památky,
  • minimální podíl vlastníka je 20 % z nákladů, k nimž se váže poskytnutý příspěvek,
  • minimální výše příspěvku je 50 tis. Kč,
  • uzávěrka příjmu žádostí je 28.02.2019,
  • žádost se podává na formuláři zveřejněném na stránkách ministerstva spolu se všemi uvedenými přílohami.

Ing. Monika Holíčková, referentka odboru stavební úřad, Městský úřad Rýmařov

 

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317