Dnes je středa 19.9.2018 15:24, svátek slaví: Zita

Pravidla pro volební kampaň do komunálních voleb

Pro volební kampaň do komunálních voleb mohou jednotlivé strany využít plakátovací plochy města a inzerci v Rýmařovském horizontu.

Na plakátovacích plochách vymezil starosta města v souladu s § 30 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na základě počtu registrovaných politických subjektů a velikosti jednotlivých ploch možnost výlepu plakátů následovně:

  • plakátovací plochy na sídlištích Dukelská a Příkopy a na Husově ulici: pro každý subjekt nejvýše šestinásobek formátu A3;
  • plakátovací plochy na Pivovarské ulici, na ulici 1. máje, na autobusovém nádraží a na náměstí Míru: pro každý subjekt nejvýše čtyřnásobek formátu A3;
  • plakátovací plochy na ulicích Sokolovská a Nádražní a v Edrovicích: pro každý subjekt nejvýše trojnásobek formátu A3.

Výlep plakátů zajišťuje Středisko volného času Rýmařov, plakáty se vylepují vždy v úterý od 09:00. Neoprávněně vylepené plakáty budou strženy nebo přelepeny. Kontaktní osobou je Stanislav Stacho, tel. 554 254 373, případně ředitelka Bc. Marcela Pavlová, tel. 737 177 033. Bližší informace zde. Plakáty jsou současně zdarma uveřejňovány na reklamní ploše v rámci webových stránek města

V Rýmařovském horizontu je možno podle „Zásad pro vydávání zpravodaje Rýmařovský horizont“ inzerci v rámci volební kampaně uveřejňovat průběžně za standardní poplatek. Pouze ve volebním vydání, které vyjde v pátek 21. září 2018 (uzávěrka příjmu inzerce je dne 13. září 2018) mají jednotlivé registrované subjekty možnost inzerovat zdarma, a to v rozsahu ½ černobílé strany. Další inzerci je možno dokoupit za standardní poplatek.

Bližší informace o komunálních volbách 2018 zde.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317